Welkom bij Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra

Familie & Strafrecht Advocaat Flokstra is een advocatenkantoor dat zich bezig houdt met en gespecialiseerd is in zowel een strafrechtelijke- als een civielrechtelijke praktijk. Dit betekent dat u voor vele juridische kwesties een specialist tot uw beschikking heeft die u op juridisch hoog niveau kan bijstaan.

Ons kantoor streeft ernaar kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand te verlenen zonder hoge financiële drempels. De bijstand richt zich zowel op de zakelijke als de particuliere markt. Wij zijn gewend snel tot de kern van de zaak te komen en beoordelen met welke strategie tot het beste resultaat kan worden gekomen tegen zo laag mogelijke kosten.

OVER ONS


ADVOCAAT
MATHILDE FLOKSTRA

lees meer >

Mw. mr M.S. Flokstra (Mathilde Flokstra)

Mevrouw mr M.S. Flokstra studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en is in februari 2003 tot advocate beëdigd. Sindsdien is zij in de advocatuur werkzaam.

In 2007 en 2008 volgde zij de juridische opleiding en de opleiding scheidings­bemiddeling van de vereniging voor Familierecht­advocaten en Scheidings­bemiddelaars (www.vfas.nl), een vereniging van gespecialiseerde echtscheidings­advocaten. Zij toont een grote betrokkenheid bij haar cliënten en vindt het een uitdaging juridische vraagstukken inzichtelijk te maken en haar cliënten in begrijpelijke taal te adviseren over mogelijke oplossingen. Mr Flokstra treedt met name op bij echtscheidingen, alimentatie- en omgangszaken. Dit doet zij niet alleen als bemiddelaar, maar ook voor één van beide partijen. Zij beschikt over omvangrijke proceservaring die van groot nut is voor haar praktijk.

Naast het personen- en familierecht heeft mr Flokstra een brede ervaring in het strafrecht en jeugdrecht. Zij treedt ook op als bijzonder curator die de belangen van minderjarigen vertegenwoordigt.

Mail: flokstra​@fsadvocaat.nl

RECHTSGEBIEDEN

FAMILIERECHT

Familierecht Advocaat Flokstra

lees meer >

STRAFRECHT

lees meer >

Familierecht

Het personen- en familie recht bestaat in het algemeen uit zaken waarbij sprake is van persoonlijke banden tussen partijen. Daarbij spelen emotionele belangen vaak een grote rol. Toch is een zakelijke afwikkeling in veel gevallen gewenst. Wij waken ervoor dat emotionele en zakelijke belangen door elkaar heen lopen en hanteren een heldere en overzichtelijke werkwijze om de belangen van de cliënt en direct betrokkenen (kinderen) die bij dergelijke zaken spelen uiteen te zetten. Het is in deze persoonlijke kwesties belangrijk dat u in goed vertouwen uw zaken in handen kunt leggen van uw advocaat.

Wij houden ons met name bezig met zaken als:

  • Echtscheiding (middels mediation of op tegenspraak)
  • Ouderlijk gezag
  • Zorgregeling / contacten tussen de niet verzorgende ouder en de kinderen;
  • Kinder- en partner­alimentatie
  • Boedel­verdelingen
  • Naams­wijzigingen
  • Erkenning van kinderen
  • Etc.

Deze zaken moeten goed worden geregeld en wij zullen u adviseren en waar mogelijk ondersteunen in deze voor velen ingrijpende procedures. U kunt tevens bij ons terecht voor mediation wanneer het gaat over de zorgregeling van ouders ten aanzien van kinderen (en 'omgang'), de echtscheiding of de alimentatiebijdrage.

Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige echtscheiding in werking getreden. Het doel van deze Wet is om problemen rond echtscheiding en de contacten tussen de kinderen en de niet verzorgende ouder te verminderen.

Deze Wet verplicht ouders om na te denken over de gevolgen van de echtscheiding voor de kinderen en afspraken te maken over de belangrijke aangelegenheden omtrent de kinderen. Daarvoor dienen ouders een zogenaamd ouderschapsplan op te stellen. In dit ouderschapsplan leggen ouders afspraken vast over de zorgverdeling, opvoeding, alimentatie, informatie-uitwisseling en wie welke beslissingen neemt ten aanzien van de kinderen.

Voor het zorgvuldig opstellen van een ouderschapsplan is het raadzaam hulp in te roepen van een deskundige, die u kan wijzen op rechten en verplichtingen en u kan begeleiden bij het maken van goede afspraken over allerlei zaken die uw kinderen aangaan. Van belang daarbij is dat een ouderschapsplan wordt opgesteld waar u op dat moment, maar ook in de toekomst, achter kunt staan. Zo voorkomt u namelijk in een strijd te raken waarbij de schade voor kinderen wordt beperkt.

Deze hulp kunnen wij u bieden. Indien gewenst kunnen wij u verder doorverwijzen naar andere organisaties / hulpverlenende instanties die u op andere vlakken kunnen bijstaan.

Informatie

Wenst u verdere informatie, schroom dan niet om contact op te nemen met ons kantoor. Wij kunnen u dan informeren omtrent al uw mogelijkheden en u daarmee op weg helpen om bepaalde (juridische) beslissingen te nemen.

Strafrecht

Wanneer u verdacht wordt van een strafbaar feit dan is het van belang om goede rechtsbijstand te verkrijgen, zodat u weet waar aan u aan toe bent. Het tijdig inroepen van de hulp van een advocaat is van groot belang: deze zal u wijzen op uw rechtspositie en waar u bedacht op moet zijn, u adviseren tijdens het proces en samen met u de strategie bepalen.

Voor deze hulp kunt u - veelal binnen een dag - voor een afspraak bij ons terecht. In het geval u reeds gedetineerd bent, komen wij u ter plekke opzoeken. In het strafrecht gaat het verder vaak om spoedeisende zaken. Voor deze zaken zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.

Wij staan verdachten bij in zaken van uiteenlopende aard, zoals geweldsmisdrijven, diefstallen, handel in drugs, uitkeringsfraude, levensdelicten etc. Op jeugdigen die met justitie in aanraking zijn gekomen vestigen wij extra aandacht, aangezien het hier een kwetsbare groep betreft.

Heeft u een dagvaarding ontvangen, of bent u anderszins met justitie in aanraking gekomen, twijfel dan niet en neem direct contact met ons op.

CONTACT

Bezoekadres:
Deurningerstraat 37
7571 BA, Oldenzaal

Klik hier om je route te bepalen

Telefoon: 0541-571000
email: info@fsadvocaat.nl

Handelsregisternr. (KvK): 67510906
BTW nr.: 104068590B01

Tarief

Gesubsidieerde rechtsbijstand (Raad voor Rechtsbijstand)


Uurtarief, voor meer informatie vul hier het contactformulier in.